Høje Kolstrup Kirke

Velkommen til Høje Kolstrup Kirke

Høje Kolstrup kirke står på toppen af bakken på Lergård.

Kirken er opført i 1998 - indviet 1. juni 1998, og bliver i 2013 udbygget med flere lokaler (forhal, møderum, kontor, køkken, depoter).

Kirken er et samlingssted for hele området, både børn, unge og voksne. Gudstjenesterne er jo fundamentet i kirkens liv, men der ud over byder Høje Kolstrup kirke på tilbud til alle aldersgrupper; såsom babysalmesang, deltagelse i kirkens kor (spire-og juniorkor), koncerter, sang-og musikoplevelser, foredrag (eks. "Livtag m. livet") deltagelse i sorggrupper og hvad vi ellers finder på.

Se mere om Høje Kolstrup kirke på www.aabenraasogn.dk