Om helhedsplanen

I 2016 godkendte Landsbyggefonden en ny ansøgning fra Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune om en ny 4-årig boligsocial helhedsplan. Helhedsplanen bygger ovenpå tidligere projektperioder og skal være med til at løfte nogle af de udfordringer bydelen står med og videreudvikle det aktive medborgerskab i området. Landsbyggefondens ramme for støtte er fastlagt gennem en politisk aftale, boligaftalen, der er indgået af regeringen og de politiske partier. I den nye projektperiode arbejdes der med 3 overordnede indsatsområder:

1. Tryghed og Trivsel

2. Uddannelse og Beskæftigelse

3. Forebyggelse og Forældreansvar

Indsatsområderne har alle som fokus at skabe tryghed og trivsel i boligområdet samt nedbryde den negative sociale arv, for at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde. Der arbejdes med i alt 15 forskellige aktiviteter, der skal understøtte dette mål. Aktiviteterne sker i tæt samarbejde med beboere, institutioner, frivillige og mange nye samarbejdspartnere internt og eksternt i bydelen.

Ønsker du at vide mere om de enkelte indsatsområder, kontakt da projkektleder for den boligsociale helhedsplan Sanne Pedersen på: mobil 24773918 eller mail slp(at)salus-bolig.dk

Seneste nyheder

Vi har set en stor stigning af personer der er smittet med Covid-19, 
og som...

Læs mere

Vi har set en stor stigning af personer der er smittet med Covid-19,
og...

Læs mere