Generalforsamling Bydelsrådet

Høje Kolstrup bydelsråd

 Generalforsamling

27. marts 2019 kl. 19.30

 

Beboerhuset - Frueløkke 250

 

 

 

Dagsorden

 

1.   Valg af dirigent

2.   Bydelsrådets beretning

3.   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.   Indkomne forslag

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen (valgperiode 2 år):

a.   Birgitte Stahl Laursen

b.   Conzetta Thomsen

c.   Uffe Leisner 

6.   Valg af suppleanter (valgperiode 1 år):

a.   Hans Christian Jensen

b.   Per Matzen

7.   Bestyrelsesmedlemmer der ikke vælges på generalforsamlingen præsenteres:

a.   Per Hansen almene boligforen. På Høje Kolstrup

b.   Holger Jørgensen Børn og unge området på Høje Kolstrup

8.   Valg af revisor

9.   Eventuelt

Seneste nyheder

Høje Kolstrup bydelsråd

 Generalforsamling

27. marts 2019 kl. 19.30

 

B...

Læs mere

Lørdag den 2. februar 2019 kl. 10-20 i Høje Kolstrup Kirke...

Læs mere