Generalforsamling Bydelsrådet

Høje Kolstrup bydelsråd

 Generalforsamling

27. marts 2019 kl. 19.30

 

Beboerhuset - Frueløkke 250

 

 

 

Dagsorden

 

1.   Valg af dirigent

2.   Bydelsrådets beretning

3.   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.   Indkomne forslag

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen (valgperiode 2 år):

a.   Birgitte Stahl Laursen

b.   Conzetta Thomsen

c.   Uffe Leisner 

6.   Valg af suppleanter (valgperiode 1 år):

a.   Hans Christian Jensen

b.   Per Matzen

7.   Bestyrelsesmedlemmer der ikke vælges på generalforsamlingen præsenteres:

a.   Per Hansen almene boligforen. På Høje Kolstrup

b.   Holger Jørgensen Børn og unge området på Høje Kolstrup

8.   Valg af revisor

9.   Eventuelt

Seneste nyheder

Vi inviterer hermed alle interesserede til kulturaften.

Der vil være...

Læs mere

Byrådet har i 2018 tildelt Høje Kolstrup 25.000 kr. og i 2019 har vi fået...

Læs mere