Høje Kolstrup Skole modtager millionbonus!

Skolen sagde i foråret 2017 ja til at deltage i Undervisnings-ministeriets program for løft af skolens fagligt svageste elever og modtager nu 1.3 millioner kroner for at have opfyldt kravene. 

 

Både processen, som skolen har været igennem, og pengene vil gavne læringsløftet på hele skolen.

 

Fra Høje Kolstrup Skoles hjemmeside:

 

PRESSEMEDDELELSE

Høje Kolstrup Skole modtager nu officielt en bonus på 1.3 mio. kr. for resultatet i forhold til det faglige løft af de svageste elever i skoleåret 2017/2018. Udgangspunktet for skolen var en baseline på 38,69%. 

Målet for at opfylde kravet om et fagligt løft var at nedbringe andelen af elever med et gennemsnit under 4 i fagene dansk og matematik med 5%. Dette svarer til 33,69% af 9. årgangs elever. 

Resultatet for Høje Kolstrup Skole blev 20,93%. Dermed er bonussen i hus. 

Skolen har i foråret 2017 sagt ja til at deltage i Undervisningsministeriets program for et fagligt løft af skolens fagligt svageste elever. Skolen aftalte med Børne- og uddannelsesdirektøren og skolechefen, at skolen selv finansierede indsatsen i forhold til det faglige løft, mod til gengæld også selv at måtte råde over den økonomiske bonus. Skolebestyrelsen for Høje Kolstrup Skole har været en positiv medspiller. De har både godkendt og accepteret den økonomiske indsats. 

Høje Kolstrup Skoles faglige løft er resultatet af samarbejdet mellem skolens engagerede faglærere i fase 3 samt skolens egne læringsvejledere i dansk, matematik og AKT. Derudover har skolens involverede læringsvejledere og skoleledelsen deltaget i Undervisningsministeriets program for det faglige løft. 

Skolen har i skoleåret 2017/2018 afsat 466.957,- kr. til formålet, samt foreløbig 503.000,- kr. i skoleåret 2018/2019. I dette beløb er indregnet 2 hele kursusdage for alle skolens lærere i foråret 2019, hvor undervisnings-ministeriets læringskonsulenter vil arbejde med det faglige løft i dansk og matematik af elever på 1. – 9. årgang. Dette giver Høje Kolstrup Skole mulighed for at anvende den vundne viden til gavn for læringsløftet på hele skolen.”

Venlig hilsen 

Karsten Hansen 
Skoleleder
Høje Kolstrup Skole

Seneste nyheder

Vi inviterer hermed alle interesserede til kulturaften.

Der vil være...

Læs mere

Byrådet har i 2018 tildelt Høje Kolstrup 25.000 kr. og i 2019 har vi fået...

Læs mere