Indkaldelse til stiftende generalforsamling for Aabenraa Disc Golf

Søndag d. 9.12.2018 kl. 11.00 på Uglekær 10 – i Netværksbasens lokaler - afholdes der stiftende generalforsamling for Aabenraa Disc Golf. 

Interessen for sporten og den kommende bane på Høje Kolstrup udspringer fra Bydelsrådet. Der er gennem ansøgninger til projektet opnået økonomi til etablering af banen. Med dannelsen af en forening vil vi kunne opnå et ønske om at adskille bydelsrådet (fødselshjælperen) og projektet disc golf. Ligeledes vil vi med stiftelsen have dannet en folkeoplysende forening for derved at opnå de mange fordele, der netop ligger i at have dannet en forening omkring interessen for spillet.

 

Formålet med den stiftende generalforsamling vil i al sin enkelthed være at få vedtaget nogle vedtægter for foreningen, så den opfylder betingelserne for en folkeoplysende forening - og at vi således kan komme i gang med at få økonomien på plads, få etableret banen samt kunne udvikle en klubånd omkring sporten. 

Udkast til vedtægter for Aabenraa Disc Golf vil blive fremlagt på den stiftende generalforsamling d. 9.12.2018. Du vil ligeledes kunne få forslag til vedtægter tilsendt ved henvendelse til bydelsrådet. 

Dagsorden til stiftende generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Registrering af antal fremmødte

4. Valg af stemmetællere

5. Præsentation af projektet og ideerne bagved disc golf

6. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter – herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg ifølge vedtægterne

8. Eventuelt

Venlig hilsen – og på vegne af Høje Kolstrup Bydelsråd

Uffe Leisner; mail uleisner@hotmail.com